İşletme Yüksek Lisans Programı

İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezli ve Tezsiz programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Programın Amacı

İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezli ve Tezsiz programının açılma amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Ülkemizin uluslararası ekonomik rekabet gücünün ana belirleyici unsurlarından olan şirketler ve kamu kesimine nitelikli yönetici adayları yetiştirilmesi ile işletme ana bilim dalında akademisyenler yetiştirmektir.

Bu çerçevede, programda öğrencilere gerekli beceri, teknik bilgi ve yetkinliklerle birlikte şirket ortamının gerektirdiği diğer becerilerin kazandırılması ve bilgi toplama, analiz etme, stratejik değerlendirme yapma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Neden İşletme Yüksek Lisans Programı?

Program derslerinde, günümüzde dünya üzerindeki önde gelen işletme programlarınca kazandırılması hedeflenen temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bunlar arasında şirket yönetimi, temel şirket finansmanı ve muhasebe, organizasyon el bilgi ve beceriler, sayısal analiz, üretim, pazarlama, stratejik düşünme gibi konular sayılabilir. Ayrıca, programımız yaratıcı ve sorgulayıcı düşünce, modelleme ve diğer amaçlarla Excel kullanımı, toplantı, zaman ve stres yönetimi, takım çalışması becerilere yer verilmektedir.

Programdaki seçmeli dersler ise finans gibi standartlaşmış alanlara ek olarak, İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalları ile ülkemizde de yeni, hızla gelişen ve ekonomimizde giderek daha çok katma değer sağlayacak olan sektörlere ilişkin işletme yönetiminde Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Eğitim Yönetimi ve Denetimi gibi sahaları da kapsamaktadır.

Kariyer Olanakları

Yüksek lisans programlarımız, lisans eğitimini bitirmiş kişilerin araştırmacı, akademisyen veya işletme yöneticisi olarak yetiştirmekte, aynı zamanda akademik çalışmalarına doktora yaparak devam etmek isteyen öğrencilere de lisans ile işletme doktora programları arasında bir köprü niteliği de taşımaktadır.

Müfredat

 

1. YarıyılKrediDers Kodu
Araştırma Yöntemleri3ENST501
Örgütsel Yönetim3YNTM501
Seçmeli Ders3SECISLY1
2. YarıyılKrediDers Kodu
Araştırma ve Yayın Etiği0ENST520
Stratejik Yönetim3YNTM502
İnsan Kaynakları Yönetimi3YNTM504
Seminer0ENST502
Seçmeli Ders3SECISLY1
3. Yarıyıl Kredi Ders Kodu
Tez 0 ENST500

Daha fazla sorunuz mu var?

Bize Ulaşın!

Şht.Ecvet Yusuf Cad. No:6 Kızılay, Lefkoşa – K.K.T.C.

Programa Başvur!

apply.akun.edu.tr üzerinden bilgileri doldurup, başvurunu yapabilirsin.

Başvurunuz alındıktan sonra temsilcimiz sizinle iletişime geçecektir.

Eğitim süreniz boyunca geçerli kesintisiz burs imkanıyla hedeflerine şimdi daha yakınsın…