Kayıt & Kabul Koşulları

K.K.T.C. vatandaşları için Kayıt & Kabul Koşulları

KKTC uyruklu öğrenciler ile lise eğitiminin tamamını KKTC’de tamamlamış T.C. vatandaşı öğrenci adayları Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercihte bulundukları programlar doğrultusunda ön lisans veya lisans programlarına yerleşmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler (Önlisans ve Lisans programları için)

 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Kimlik kartı fotokopisi
 • Diploma fotokopisi ve aslı
 • KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı belgesi/ÖSYM kazandı belgesi

Lise eğitiminin tamamını KKTC’de tamamlamış T.C. vatandaşı öğrenci adayları, Lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlandığını gösteren belge ile başvuru yapabilirler.

Başvuru için gerekli belgeler (Lisansüstü programları için)

 • Diploma fotokopisi (Yüksek lisans başvurularında lisans, doktora başvurularında ise yüksek lisans diploması istenir.)
 • Not döküm belgesi (transkript)
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler.
 • Diploma fotokopisi ve aslı
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi

Lisansüstü ve doktora programlarına yıl boyunca başvuru yapılabilmektedir. Her dönem için son başvuru tarihleri akademik takvimde ilan edilir.

Kayıt için gerekli belgeler (Lisansüstü programları için)

 • Diploma ve not dökümlerinin orijinal hali
 • Pasaport, kimlik veya nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 3 adet pasaport formatında vesikalık fotoğraf (6x5cm)
 • Enstitü kabul yazısı

Lisansüstü ve doktora programlarına yıl boyunca başvuru yapılabilmektedir. Her dönem için son başvuru tarihleri akademik takvimde ilan edilir.

T.C. vatandaşları için Kayıt & Kabul Koşulları

Lise ve dengi okullardan mezun olmuş T.C. uyruklu aday öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarıyla tercih edip yerleştikleri ön lisans ve lisans programlarına kayıt yapabilirler.

Kayıt için gerekli belgeler (Önlisans ve Lisans programları için)

 • Öğrencinin AKÜN’e yerleştiğine dair ÖSYM kazandı belgesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Lise Diploması aslı (yok ise yeni tarihli resmi çıkış belgesi veya Mezuniyet Belgesi) (YKS ile yerleşen öğrencilerden istenir)
 • Ön lisans Diploması aslı (yok ise yeni tarihli resmi çıkış belgesi veya Mezuniyet Belgesi) (DGS ile yerleşen öğrencilerden istenir)
 • Transkript (DGS ile yerleşen öğrencilerden istenir)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Sabıka kaydı
 • İkametgah
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınmış; Tüberküloz için akciğer skopisi veya grafisi, HIV tetkiklerinini içerir sağlık belgesi

Başvuru için gerekli belgeler (Lisansüstü programları için)

 • Öğrenci adayları ÖSYM’nin öngördüğü kriterler dahilinde ALES sınavına girip başvuracakları bölümün gerektirdiği puan türünden yeterli puanı aldıkları taktirde, Yüksek Lisans programlarına başvuru yapabilirler.
 • Diploma fotokopisi (Yüksek lisans başvurularında lisans, doktora başvurularında ise yüksek lisans diploması istenir)
 • Not döküm belgesi (transkript)
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor)
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi

Kayıt için gerekli belgeler (Lisansüstü programları için)

 • Diploma ve not dökümlerinin orijinal hali
 • Pasaport, kimlik veya nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Not döküm belgesi (transkript)
 • 3 adet pasaport formatında vesikalık fotoğraf (6x5cm)
 • Enstitü kabul yazısı

Yabancı Uyruklular için Kayıt & Kabul Koşulları

Önlisans ve Lisans Programları için;

– Doldurulmuş başvuru formu,

– Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (örn. O/A’Level, WAEC/NECO)

– İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, gelişlerini takiben kampüste AKUN İngilizce yeterlik sınavına gireceklerdir.

– Uluslararası pasaportun/doğum belgesinin taranmış kopyası,

Lisansüstü Programları için;

– Lisans Diploması, (yüksek lisans başvurusu için)

– Tamamlanan her akademik dönem/yıl için Lisans Derecesi transkriptleri, (yüksek lisans başvurusu için)

– Yüksek Lisans Diploması, (doktora başvurusu için)

– Tamamlanan her akademik dönem/yıl için Yüksek Lisans Derecesi transkriptleri, (doktora başvurusu için)

– İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, geldikten sonra AKUN İngilizce yeterlilik sınavına kampüste gireceklerdir,

– Uluslararası pasaportun/doğum belgesinin taranmış kopyası,

– Özgeçmiş

– Doktora araştırma önerisi (doktora başvuruları için)

Kayıt hakkında detaylı bilgi için;
E-mail: ogrenci.isleri@akun.edu.tr
Whatsapp: +90 548 830 25 90
Gelecekteki kariyerin için bir sonraki adımı atmaya hazır mısınız?