Özel Eğitim Öğretmenliği

Programın Amacı

Özel eğitim alanında içinde bulunduğumuz bilgi çağının gereksinimlerini yerine getirebilecek gerekli teorik-uygulama bilgi, beceri ve donanıma sahip, özel eğitim gerektiren çocukların gereksinimleri temelinde eğitim programlarına ve uygulamalarını bireyselleştiren, özel eğitim gerektiren bireylere ve ailelerine gerekli eğitsel desteği sağlayabilen, problem çözme becerileri gelişmiş̧, araştıran, sorgulayan, yaşam boyu öğrenen, mesleğin etik kurallarına uygun; öğrenim gördüğü alanın ve yetiştirildiği mesleğin bütün yeterliklerine sahip öğretmenler yetiştirmektir.

Neden Özel Eğitim Öğretmenliği programı?

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Lisans programı 4 yıl, 8 dönemden oluşan bir lisans programıdır. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Lisans Programı toplam 65 dersten oluşmaktadır; bu derslerin %50’si alan eğitimi derslerine, %30’u meslek bilgisi derslerine, %20’si ise genel kültür derslerine ayrılmıştır. Program 158 kredi 240 AKTS’den oluşmaktadır.

Programımız, 4 yıllık süre ile lisans düzeyinde Özel Eğitim Öğretmenliği eğitimi vermektedir. Eğitimin dili Türkçedir. Bunun yanında öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri açısından uygulamalı dersler yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz, ilk iki yarıyıl ortak dersler üçüncü yarıyıldan itibaren, seçmeli alan dersleri alacaklardır. Her öğrencimiz zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, üstün yetenek, işitme yetersizliği ve görme yetersizliği gibi farklı alanlardan seçmeli ders alma fırsatları vardır. Öğrenciler dördüncü yarıyılda kurum gözlemine gitmeye başlamaktadırlar. Son sınıfa geldiklerinde kazandıkları kuramsal bilgileri özel gereksinimli çocukların yerleştirildiği kaynaştırma ortamlarında, özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında uygulayabilme becerilerini kazanabilmeleri, böylece kendilerini profesyonel olarak öğretmenliğe hazırlayabilmeleri için alandaki özel eğitim çalışmalarına katılmaktadırlar. Son sınıf öğrencileri uygulamalı derslerinde bir öğretim üyesinin danışmanlığında ve sınıftaki özel eğitim öğretmeninin denetiminde yaptıkları çalışmalar ile ilgili bir dosya hazırlamaktadırlar.

Öğrencilerin, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri yakından takip ederek özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminin önemini benimsetmek ve özel gereksinimli bireyler için öğretimi farklılaştırabilecekleri donanıma sahip olmaları Özel Eğitim Öğretmenliğinin temel amaçları arasında yer almaktadır. Bunların yanı sıra akademik yıl içerisinde Özel Eğitim alanıyla ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek, bu bölümdeki öğrencilerin, aktif olarak akademik ortamlarda kendilerini geliştirme fırsatı sağlanacaktır.

Özel Eğitim Öğretmenliği programının vizyonu, disiplinlerarası çalışma becerilerine ve araştırmacı ruhuna sahip, özel gereksinimli bireylerle eğitim-öğretim etkinliklerini yürütecek öğretmenler yetiştirmektir.

Özel Eğitim Öğretmenliği programının misyonu, analitik düşünebilen, problem çözebilen, yaratıcı, kendini sürekli geliştiren, bilgiye kendi ulaşabilen, öğretim teknolojilerini etkin kullanabilen, araştırmacı, öğrenci merkezli eğitim modelini benimseyen öğretmenler yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Özel eğitim öğretmenliği, devlet okullarında, özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğretmen veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim meslek okullarında müdür ve müdür yardımcılığı gibi idari görevler üstlenebilmekte, ilgili sınavlarda başarılı oldukları takdirde kendi alanlarında müfettişlik yapabilmektedirler. Mezunlarımız, farklı problem gruplarıyla eğitim-öğretim ve rehabilitasyon programlarında hizmet verebilmeleri nedeniyle, özel gereksinimli çocuk/bireye hizmet veren diğer meslek gruplarıyla da (odyolog, fizyoterapist, konuşma terapisti vb.) işbirliği içerisinde çalışabilecek üzere yetişmektedir.

Müfredat

1.YarıyılKreditDers Kodu
Eğitime Giriş2EF101
Eğitim Psikolojisi2EF102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2AİT101
Yabancı Dil I2ENGL100
Türk Dili I3TUR101
Bilgisayara Giriş3BİL101
Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu2ÖZO103
Özel Eğitim2ÖZE101
2.YarıyılKreditDers Kodu
Eğitim Sosyolojisi2EF103
Eğitim Felsefesi2EF102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2AİT102
Yabancı Dil II2ENGL102
Türk Dili II3TUR102
Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek2ÖZE102
İşitme ve Görme Yetersizliği2ÖZO104
Çocuk Gelişimi3ÖZE106
3.YarıyılKreditDers Kodu
Türk Eğitim Tarihi2EF202
Eğitimde Araştırma Yöntemleri2EF204
Seçmeli I: İşitme Yetersizliği ve
Dil
2SİY209
Seçmeli II: Ergenlik ve Cinsel Eğitim2SİY211
Erken Çocuklukta Özel Eğitim3ÖZE201
Uygulamalı Davranış Analizi3ÖZE203
Özel Eğitimde Değerlendirme3ÖZO205
Özel Eğitimde Bütünleştirme2ÖZE207
Türk İşaret Dili2ÖZE209
4.YarıyılKreditDers Kodu
Öğretim Teknolojileri2EF104
Öğretim İlke ve Yöntemleri2EF201
Seçmeli II: Zihin Yetersizliğinde Kavram Öğretimi2SZY212

Seçmeli IV: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

2SÖG214

Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi

3ÖZE202

Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim

2ÖZE204

Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması

2ÖZE206
Braille Okuma-Yazma2ÖZE208
Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem3ÖZE210
5.YarıyılKreditDers Kodu
Türk Eğitim Sistemi ve Okul
Yönetimi
2EF301
Eğitimde Ölçme Değerlendirme2EF303
Seçmeli V: Eken Müdahale
Programları
2SZY311

Seçmeli VI: İş ve Meslek Becerilerinin Öğretimi

2SZY313

Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi

3ÖZE301

Özel Eğitimde Fen ve Sosyal
Bilgiler Öğretimi

3ÖZE303

Özel Eğitimde Matematik Öğretimi

3ÖZE305
Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin
Öğretimi
2ÖZE307
Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor2ÖZE309

 

6.YarıyılKreditDers Kodu
Eğitimde Ahlak ve Etik2EF302
Sınıf Yönetimi2EF304
Seçmeli VII: Yanlışsız Öğretim
Yöntemleri
2SOSB310

Seçmeli VIII: Zihinsel Yetersizliğinde Yetişkinliğe Geçiş

2SZY312

Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi

3ÖZE302

Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi

2ÖZE304

Özel Eğitimde Oyun ve Müzik

2ÖZE306
Özel Eğitimde Aile Eğitimi2ÖZE308

Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi

3ÖZE310
7.YarıyılKreditDers Kodu
Öğretmenlik Uygulaması I5EF405
Seçmeli IX Eğitimde Drama2EF462
Seçmeli X Eğitimde Proje
Hazırlama
2EF455
Seçmeli XI: Zihin Yetersizliğinde
Disiplinlerarası Çalışma ve
İşbirliği
2SZY405
Seçmeli XII Yaratıcı Düşünme Eğitimi2SÖY407
Özel Eğitimde Materyal Tasarımı2ÖZE401
8.YarıyılKreditDers Kodu
Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II5EFE406
Okullarda Rehberlik2EF404
Seçmeli XIII Karşılaştırmalı Eğitim2AEF451
Topluma Hizmet Uygulamaları2AEF306
Seçmeli XIV: Çoklu Yetersizlik ve Eğitimleri2SZY410
Seçmeli XV: Görme Becerilerinin Desteklenmesi2SGY406
Özel Eğitim Politikaları ve Yasal
Düzenlemeler
2ÖZE402
TeorikUygulamaKrediSaatAKTS
13824150150240
Genel ToplamlarTUKAKTSSaat%
Meslek Bilgisi3612427148%28
Genel Kültür182193020%13
Alan Eğitimi84108913994%59
Toplam13824150240162%100

Daha fazla sorunuz mu var?

Bize Ulaşın

Şht. Ecvet Yusuf Cad. No:6 Kızılay, Lefkoşa – K.K.T.C.

apply.akun.edu.tr üzerinden bilgileri doldurup, başvurunu yapabilirsin.

Başvurunuz alındıktan sonra temsilcimiz sizinle iletişime geçecektir.

Eğitim süreniz boyunca geçerli kesintisiz burs imkanıyla hedeflerine şimdi daha yakınsın…