Rektörün Mesajı

Prof. Dr. Teoman İsmail KESERCİOĞLU

Rektör

Sevgili Öğrenciler,
Bilgi ve beceri sahibi olan insanların yaşamı diğerlerine göre daha rahat ve daha başarılı olmaktadır. Bilgi ve beceri sahibi olmak güç sahibi olmak demektir. Üniversitemizin temel amacı öğrencilerimizin temel yeterlilik ve yetkinliklerini geliştirmektir.

Mezun öğrencilerimizi güçlü, etkili, idealist, özgün bilgi üretebilen, insan haklarına ve doğaya saygılı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yaşayarak öğrenme felsefesi ile; deneyimleyerek, görerek, inceleme ve araştırma yolu ile öğrenme prensiplerini uygulamaktadır. Amacımız, öğrencilerimizin sadece bilimsel bilgiye ulaşması değil; bu bilgileri güncel yaşamda nasıl kullanacaklarını öğretmektir. Bu amaçla, ekonomik ve sosyal çevrede olup bitenleri herkesten önce fark eden öğrenciler yetiştirmek için planlı ve organize şekilde çalışmayı prensip edindik.

Yaşam, reaktif olanlara oranla, proaktif olanlara daha yüksek olanaklar sunmaktadır. Olabilecekleri önceden kestirmek, doğuştan gelen bir yaşam becerisi değil; öğrenerek kazanılan bir özelliktir. Proaktif insanlar daha etkili iletişim kurma becerilerine sahiptir. Aynı zamanda, daha planlı hareket eden insanlar oldukları için daha az kaynak ile daha çok ve etkili sonuçlar elde etme konusunda daha da yüksek bir başarıya sahiptirler. Yöneticilik vasıfları da diğer kişilere göre fazladır.

Planlı hareket etmek eğitim ile kazanılabilen bir beceridir. Öğrencilerimizin tamamı planlı olmayı öğreneceklerdir. Planlı olmak, işi yapma disiplini ile birleştiğinde başarı grafiği yüksek bir ivme kazanır. Ertelememek, işi zamanında ve gereği gibi tamamlamak disiplini, – kısaca buna “iş disiplini” adını veriyorum – öğrencilerimizi diğer tüm üniversite mezunlarından belirgin şekilde ayıran bir özellik olacaktır.

Sevgili öğrenciler,
Başarı ve mutluluk; tavuk ve yumurta gibidir. Başarılı insan mutlu ve güçlü insandır. Mutlu olan insanlar özgüvenleri yüksek insanlardır. Bu nedenle de başarı elde etmeleri çok kolaylaşır.


Prof. Dr. Teoman İsmail KESERCİOĞLU

Rektörlük

Akdeniz Karpaz Üniversitesi/University of Meditarranean Karpasia

Rektör Yardımcısı/Vice Rector

İletişim/Contact:

Doç.Dr. Ayşen BERBEROĞLU

Rektör Yardımcısı/Vice Rector

Akdeniz Karpaz Üniversitesi/University of Meditarranean Karpasia

Rektör Yardımcısı/Vice Rector

İletişim/Contact:

Doç.Dr. Tolga ÖZ

Rektör Yardımcısı/Vice Rector

Akdeniz Karpaz Üniversitesi/University of Meditarranean Karpasia

Genel Sekreter/General Secretary

İletişim/Contact:

Emre BİLEK

Genel Sekreter/General Secretary