Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı

Program, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Karşılaştırmalı Politika, Strateji ve Güvenlik ile dünya siyasetindeki güncel gelişmelerin uluslararası ilişkiler disiplini kapsamında analiz/değerlendirmelerin yapılması suretiyle alanda sağlam bir altyapı sağlanmaktadır. Program, uluslararası ilişkiler alanındaki bilimsel literatürün ve güncel kaynakların öğrenciler tarafından takip edilmesini ve bu temel/güncel literatürden elde edilen bilimsel veriler ve kuramsal yaklaşımların kullanılmasını sağlayarak elde edilen bilgiler neticesinde uluslararası sorunların tanımlanmasıyla bağımsız analizler üretmeye ve bu analizlere dayanarak strateji ve politika önerileri geliştirmeye olanak tanımaktadır.

Programının temel amacı; öğrencileri, sosyal bilimlerin ve uluslararası ilişkiler disiplinin öngördüğü çerçeve içinde söz konusu bilgileri belirli bir alanda bilim uzmanlığı alabilecek ve analiz/değerlendirme yapabilecek seviyede kullanabilmesini sağlayarak ulusal politikaların oluşturulmasına katkıda bulunabilecek ve iç politika dinamiklerini üst seviyede yorumlayabilecek şekilde yetiştirmektir.

Programın ana hedefi, bilim uzmanlığı unvanını alacak olan mezunların, gelecekte rapor, analiz, inceleme çalışmaları hazırlarken kullanacakları ölçütleri ve akademik biçemi öğrencilere kazandırmaktır. Öğrenciler, kütüphane ve internet ortamında bilgi toplarken ileri derece İngilizce’yi ve orta düzeyde ikinci yabancı dili kullanabilmekte, ihtiyaç duydukları bilgi-işlem teknolojilerine başvurabilmektedirler.

Neden Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı?

AKÜN’ün Uluslararası İlişkiler (Uİ) Bölümü, öğrencilere güncel olayları daha geniş bir içerikten anlamalarına yardımcı olmak amacıyla ulusal ve uluslararası olarak tanınmakta olan programında ilgi çekici dersler sunar. Bölüm aynı zamanda yüksek lisans öğrencilerine politik konuları birçok farklı bakış açısından değerlendirebilmeleri için fırsat sağlar. Uygulanan müfredat kapsamında öğrenciler; sözlü ve yazılı iletişim ile eleştirel ve mantıksal düşünme becerilerini kazanır.

Kariyer Olanakları

Program, öğrencilerini devlet kurumları, iş dünyası, medya, akademik dünya ve uluslararası kurumlar gibi birçok alanda etkin liderlik rolleri için hazırlamaktadır. Mezunlara kazandırılan nitelikli problem çözebilme yeteneği, kavramsal analiz yapabilme becerisi, ülkeler ve küresel dinamikler hakkında verilen detaylı bilgi, onların Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat servisi gibi devletin diğer kademelerinde ya da düşünce kuruluşları, banka, ticari şirketler, medya kuruluşları, reklam ajansları, özel danışmanlık şirketleri, uluslararası kuruluşlar (NATO, UN, OECD, IMF vb.) gibi sektör kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde mesleki kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır.

Müfredat

1. YarıyılKrediDers Kodu
RESEARCH METHODS3INST501
THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS3IREL501
ELECTIVE3ELEC1
ELECTIVE3ELEC2
2. YarıyılKrediDers Kodu
RESEARCH AND PUBLICATION ETHICS0INST520
COMPARATIVE POLITICS3IREL504
STRATEGY AND SECURITY3IREL506
ELECTIVE3ELEC3
SEMINAR0INST502
3. YarıyılKrediDers Kodu
THESIS0INST500

Daha fazla sorunuz mu var?

Bize Ulaşın

Şht. Ecvet Yusuf Cad. No:6 Kızılay, Lefkoşa – K.K.T.C.

apply.akun.edu.tr üzerinden bilgileri doldurup, başvurunu yapabilirsin.

Başvurunuz alındıktan sonra temsilcimiz sizinle iletişime geçecektir.

Eğitim süreniz boyunca geçerli kesintisiz burs imkanıyla hedeflerine şimdi daha yakınsın…