Akademik

Çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulandığı bir eğitim modeliyle mesleki bilgi ve beceri için gerekli uygulamaların yanı sıra, sorumluluk bilinci, etkili dış iletişim dinamikleri, içsel kontrol sahibi ve çalışma disiplini yüksek bireyler yetiştirmekteyiz.

33+

Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlar

Bilimi ve uygulamayı ön planda tutan akademisyenleriyle Havacılık Meslek Yüksekokulu, İşletmecilik Meslek Yüksekokulu, Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu, Muhasebecilik Meslek Yüksekokulu ve Amerikan Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda toplam 10 ön lisans programı; İşletme Fakültesi, Hava Ulaştırma Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nde toplam 10 lisans programı; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise 10 yüksek lisans programı ve 3 doktora programı ile eğitim hizmetine devam etmektedir.

Hedefimiz

Üniversitemiz, eğitim kalitesini uluslararası düzeyde mesleki bilgi, beceri ve donanımlarıyla hoşgörülü, kendine güvenen ve girişimci bireyler yetiştirerek artırma hedefindedir. Öğrencilerimizin, bilimsel bilgiyi deneyerek, araştırarak ve inceleyerek günlük yaşamda kullanmalarının yanı sıra yaşayarak öğrenmeleri amaçlanmıştır.

Mesleki Eğitim

Misyon ve Vizyon

Üniversitemiz, ortak etik değerler ve bilimin ışığında uluslararası standartlarda mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, hoşgörülü, yeniliklere açık, özgüven sahibi, girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlar.


Vizyonumuz, 21. yüzyılın hızla değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca uyum sağlayabilen, üst düzey ve güncel bilgi ve becerilere sahip, teknolojiyi etkin kullanabilen, çözüm odaklı, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, sosyal iletişim becerisi yüksek, sorumluluklarına duyarlı ve inisiyatif sahibi lider ve mesleki yetkinlikleri yüksek elemanların yetiştiği, alanında öncül bir eğitim kurumu olmaktır.

Gelecekteki kariyerin için bir sonraki adımı atmaya hazır mısın?