AKÜN ile Ege Üniversitesi Arasında İkili İş Birliği Protokolü İmzalandı

AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ İLE EGE ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi ile Ege Üniversitesi arasında akademik ve kültürel bağları teşvik etme perspektifiyle tüm alan ve disiplinlerde eğitim ve araştırma faaliyetlerini kapsayan bir işbirliği protokolü imzalandı.

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.​​