2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Vize Sınav Programı

Tüm Öğrencilerimize Sınavlarında Başarılar Dileriz…

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Vize Sınav Programını görüntülemek/indirmek için tıklayınız.

Sınav Uygulama Kuralları

 • Öğrenciler, sınavlarda kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak ve sınav süresince masa üzerinde, cüzdanlardan çıkarılmış halde gözetmenin kolayca görebileceği şekilde tutmak zorundadırlar.
 • Öğrencilerin, sınav başlamadan en az on dakika önce, önceden belirlenmiş sınav salonunda hazır bulunmaları gerekir. Oturma düzeninin sağlanmasında gözetmenler yetkili ve sorumludurlar. Yanlış sınava veya belirlenmiş olan sınıf dışında başka bir yerde sınava girmek sınavın geçersiz sayılmasına sebep olur.
 • Öğrenci; sınav kâğıdına, adını soyadını ve numarasını sınavın başlangıcında yazmak ve sınav kâğıdını imzalamak zorundadır.
 • Sınavın başında öğrenciler “Sınav Yoklama Tutanağı”nı imzalarlar. Bu tutanakta imzası bulunanlar sınav kâğıdını teslim etmekle yükümlüdür.
 • Sınav süresince, öğretim elemanlarına, sorularda olabilecek baskı veya yazım hataları dışında soru sorulamaz.
 • Dersi veren öğretim üyesi tarafından farklı bir süre belirtilmediği takdirde sınavların ilk 15 dakikasında sınavdan çıkmak yasaktır.
 • Öğrencilerin sınavdan önce salona gelmeleri esas olmakla birlikte geçerli bir sebepten dolayı sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonuna geç gelenler, sınava alınabilir. Sınav başladıktan sonra sınav salonundan zorunlu bir sebeple bir öğrenci çıkmışsa, 15 dakika geçmemiş olsa bile sınav salonuna öğrenci kesinlikle alınamaz.
 • Sınav süresince cep telefonlarının açık tutulması, kapalı olsa dahi öğrencinin ulaşabileceği yerlerde bulundurulması yasaktır. Kulaklık takılması, cep bilgisayarı, bluetooth, ses kayıt cihazı vb. araçların bulundurulması ve tüm bunlara benzer her tür iletişim cihazı kullanılması yasaktır.
 • Sınav salonunda görevli bulunan öğretim elemanları sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencileri bir tutanakla haklarında işlem yapılmak üzere idareye bildirir.
 • Sınavlarda kopya çekilmesine veya her ne şekilde olursa olsun kopya girişiminde bulunulmasına izin verilmez. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
  “sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek” suçunu “yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma” cezasıyla cezalandırmaktadır. Ayrıca kopya yapan, yaptıran veya teşebbüs eden girdiği sınavdan başarısız sayılır, bu sınavdan sonra girdiği cezalı olduğu dönemdeki diğer tüm sınavları da iptal edilir. Aynı yönetmeliğe göre, “kendi yerine başkasını sınava sokmak” suçu ise “Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını” gerektirmektedir ve yerine sınava giren kişi hakkında da soruşturma açılır.
 • Öğrencilerin sınav süresince konuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri malzeme istemeleri yasaktır. Gözetmenler, bu tür hareketleri kopya çekmeye veya vermeye girişim olarak değerlendirir, işlem yaparlar.

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.