2022-2023 Academic Year Spring Term Midterm Exam Schedule

We wish all our students success in their exams…

Click here to view/download the 2022-2023 Academic Year Spring Term Midterm Exam Schedule.

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.