The Administrative Attaché of the Turkish Embassy in Nigeria, Mr. Henry Chikogu Visited Our University

We would like to thank Mr. Henry Chikogu, Administrative Attaché of the Turkish Embassy in Nigeria, for his kind visit to our University within the scope of educational cooperation.

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.